Cam kết đổi sản phẩm sau 24h sử dụng lần đầu, nếu phát sinh mua không vừa size, lỗi bung keo, bể sole hoặc rách upper…(Lưu ý không hỗ trợ hoàn tiền)

Hỗ trợ đổi sản phẩm hoặc hoàn tiền đối với trường hợp sản phẩm check ra không chính hãng (fake) hoặc hư hỏng RẤT nặng khi mới sử dụng lần đầu tiên.